Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is een bestuurlijke herstelsanctie die strekt tot het – door het bestuursorgaan zelf en op kosten van de overtreder – geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegne­men of beperken van de gevolgen van een overtreding.

De last onder bestuursdwang is neergelegd in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht:

‘de herstelsanctie, inhoudende

  1. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.’

Op grond van het legaliteitsbeginsel (artikel 5:4 Awb) moet de bevoegdheid om tot bestuursdwang te besluiten en over te gaan formeel zijn toegekend, zoals in Artikel 125 Gemeentewet.

Een last onder bestuursdwang moet aan de eisen van artikel 5:9 Awb voldoen zoals een begunstigingstermijn, kostenverhaal en bekendmaking.

Zie ook:

Laatste update: 12-10-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!