Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is een bestuurlijke herstelsancties die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegne­men of beperken van de gevolgen van een overtreding.

De last onder bestuursdwang is neergelegd in artikel 5:21 Awb: 

‘de herstelsanctie, inhoudende
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.’

Op grond van het legaliteitsbeginsel (artikel 5:4 Awb) moet de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en daartoe te besluiten zijn toegekend bij of krachtens de wet, zoals in artikel 125 Gemeen­tewet. 

Een last onder bestuursdwang moet aan de eisen van artikel 5:9 Awb voldoen. Belangrijke elementen zijn een begunstigingstermijn, kostenverhaal en bekendmaking.

Meer info: Handhaving door en voor gemeenten. Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk (november 2019, pdf, pagina 94 e.v.)

%d bloggers liken dit: