Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv; ook genoemd de “Wet Mulder”), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht kunnen worden afgedaan. De wet is vernoemd naar mr. dr. Albert Mulder (1916-1995), Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State.

In de bijlage bij de wet staat voor welke gedragingen zonder letsel of schade en die in strijd zijn met op het verkeer betrekking hebbende voorschriften administratieve sancties kunnen worden opgelegd alsmede de hoogte van de aan de Staat te betalen geldsom (bestuurlijke boete). Deze is per gedraging niet meer dan het maximumbedrag van de strafrechtelijke geldboete van de eerste categorie (€ 435). Daar komen administratiekosten bij. De inning gebeurt door het Centraal Justitieel Incassobureau. De betreffende overtredingen worden Mulderovertreding, Muldergedraging of Mulderfeit genoemd.

In alle Wahv-zaken waarbij sprake is van een staandehouding moet, voorafgaand aan een mondelinge ondervraging, de cautie worden gegeven.

Zie ook:

Laatste update: 22-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!