Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn (beide voor een belangrijk deel geregeld in het Wetboek van Strafrecht en bv de Wet economische delicten) en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden (geregeld in het Wetboek van Strafvordering).

Strafrecht betreft het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop.

Een strafrechtelijke procedure is een procedure waarin het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte vervolgt voor een strafbaar feit. De rechter beoordeelt of het strafbare feit is begaan en of de verdachte een straf opgelegd moet krijgen. En zo ja, welke straf.

In het strafrecht zijn er verschillende soorten rechters die strafbare feiten behandelen. Voor jongeren is dat de kinderrechter. Voor volwassenen zijn dat vooral de kantonrechter, politierechter, economische politierechter, economische kamer en de meervoudige strafkamer.

Zie ook:

Laatste update: 21-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!