Inlichtingenbureau

In 2001 spraken het ministerie van SZW en de VNG af om een betere vaststelling van het recht op uitkeringen mogelijk te maken middels het bevorderen van een goed gestructureerd gegevensverkeer tussen gemeenten en andere instanties. Als informatieknooppunt is Stichting Inlichtingenbureau de spil in dit gegevensverkeer.

Het inlichtingenbureau verleent thans diensten op vier verschillende beleidsterreinen: Werk en inkomen, onderwijs, belastingen en Wmo en Jeugdzorg.

Het Inlichtingenbureau verzamelt gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die vervolgens geautomatiseerd worden aangeleverd bij gemeenten. Het helpt gemeenten bij het beslissen of inwoners recht hebben op voorzieningen die te maken hebben met bijvoorbeeld handhaving, armoede, vroegtijdig schooluitval en kwijtschelding van lokale belastingen.

Het inlichtingenbureau is een rwt met 75,3 fte en een budget van €14 miljoen (2019). Het is gevestigd te Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 19-2-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!