Inspectie (controle)

Een inspectie is (meestal) een fysiek bezoek en beoordeling van naleving door een bedrijf of instelling of burger van bepaalde regels door een toezichthouder van een overheidsinstelling of een organisatie in opdracht van de overheid. Op grond van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht is een geïnspecteerde verplicht daaraan mee te werken. Titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht regelt bevoegdheden en eisen aan een inspectie, zoals de legitimatieplicht.

Een inspectie kan integraal zijn of gericht op een specifiek onderwerp. Ook kan het bezoek aangekondigd of onaangekondigd zijn. Bij aankondiging wordt de geïnspecteerde de tijd gegeven om zich op de controle voor te bereiden. Onaangekondigde inspecties zijn effectiever om eventuele overtredingen te kunnen constateren die anders snel en tijdelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Ook kan bij inspecties gebruik gemaakt worden van mystery guests.

Meestal volgt er na een inspectie een schriftelijke rapportage van bevindingen van de inspecteur alsmede – indien van toepassing – aankondiging van vervolgacties.

Zie ook:

Laatste update: 2-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!