Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)

Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) is in 2006 opgericht met als doel het onafhankelijk en eenduidig examineren van mbo-kandidaten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid.

Daarnaast heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds 2012 bij ExTH de taak belegd om regie te voeren op inhoud en uitvoering van de bekwaamheidseisen van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa). De regievoering heeft betrekking op de bekwaamheidseisen die worden gesteld aan:

  • De basisbekwaamheid boa
  • Domein I Publieke Veiligheid
  • Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur
  • Domein III Onderwijs
  • Drank- en Horeca wet

ExTH is een initiatief van de toenmalige Branchevereniging Publieke Veiligheid in samenwerking met de Politieonderwijsraad, Politieacademie, ROC’s, ministerie van Justitie en Veiligheid, VNG en diverse werkgevers. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting in het bestuur en de examencommissies en bepalen gezamenlijk de koers van ExTH.

Zie ook:

Laatste update: 27-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!