Halt

HALT staat voor Het Alternatief. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere krijgt letterlijk een tweede kans. Daartoe organiseert het kortlopende interventies om jeugdcriminaliteit te voorkomen, te bestrijden en te bestraffen. Zo’n 15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Verwijzen naar HALT kan door politie, Openbaar Ministerie en boa’s (waaronder ook leerplichtambtenaren).

Halt voert de Halt-straffen uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid die de uitvoering van de straf ook financiert. Om jeugdcriminaliteit te voorkomen geeft Halt onder andere voorlichting op scholen, voert veiligheidsanalyses uit en biedt opvoedingsondersteuning. Deze (preventieve) interventies en projecten worden gefinancierd door opdrachtgevers zoals gemeenten, rijksoverheid, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties, sportbonden en scholen.

Halt is een stichting met een directeur/bestuurder en 250 medewerkers. De organisatie bestaat uit over het land verspreide Halt-teams en een landelijk kantoor te Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 16-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!