Doorzoeking

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek kan een doorzoeking nodig zijn van een plaats (woning of een andere locatie) of vervoermiddel. Voor een doorzoeking is een machtiging nodig die slechts kan worden afgegeven voor delicten waarop ten minste voorlopige hechtenis staat of voor verdenking van een strafbaar feit op heterdaad.

De doorzoeking is geregeld in het Wetboek van Strafvordering (Sv). Ook bijzondere strafwetgeving zoals de Opiumwet, de Wet Economische Delicten en de Wet Wapens en Munitie zijn doorzoekingsbepalingen opgenomen.

Er zijn twee soorten doorzoekingen: doorzoeking ter inbeslagneming (in de volksmond: huiszoeking) en doorzoeking ter vastlegging van gegevens (op gegevensdragers) (Zevende afdeling Sv).

Bij een doorzoeking moeten de leidende opsporingsambtenaar:

Zie ook:

Laatste update: 3-8-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!