Nalevingscommunicatie

Nalevingscommunicatie is de planmatige inzet van communicatie gekoppeld aan handhaving, ter bevordering van de naleving van wet- en regelgeving.

Daarom is het gebaseerd op kennis van (of aannames over) het gedrag van de onder toezicht staanden. Waarom houden zij zich wel/niet aan de regels? Afhankelijk van hetantwoord op die vraag kan nalevingscommunicatie worden ingezet om kennis te vergroten (educatief), motivatie te verhogen (normatief) of de perceptie van de pakkans te vergroten (dreigend). Die laatstetoepassing wordt ook wel handhavingscommunicatie genoemd.

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: