Risicogericht toezicht

Risicogericht toezicht, ook wel informatiegestuurd toezicht en datagedreven toezicht genoemd, is (1) een ambitie van toezichthouders om bij het (in)richten van hun toezicht (2) zo goed mogelijk informatie te gebruiken (3), opdat het toezicht – objectiveerbaar – effectiever wordt (4).

ad 1. er zijn allerlei soorten informatie en risico’s; concreet-algemeen, feitelijk-potentieel, intern-extern, domeinafhankelijk (veiligheid, gezondheid, milieu, enz), wel/niet digitaal;

ad 2. dat toezicht zonder veel inzicht acteert is al een oud probleem (Alg. Rekenkamer jaarverslag 1989), maar de ambitie en bekwaamheid van risicogericht toezicht is recent sterk toegenomen;

ad 3. de standaard toezichtonderwerpen voor informatiegebruik zijn: analyse, strategie, uitvoering en evaluatie;

ad 4. informatie is middel, geen doel. Voor een toezichtparadigma als ‘om de zoveel tijd ergens langs gaan’ is weinig informatie nodig, alleen een lijst van toezichtsobjecten en tijdstip van laatste controle. Voor optimale toezichteffectiviteit is – binnen een leercyclus – veel informatie nodig met daarnaast adequate capaciteit, professionaliteit, interventierepertoire, cultuur en sturing, alsmede naleefgedrag, nalevingsmotieven en risico’s. 

Kenniskaart gemaakt door Dick Ruimschotel (ruimschotel@cmct11.nl, tel. 06-53246708)

Zie ook:

Laatste update: 7-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!