Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Zij die voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven,maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en leerplichtambtenaren zijn boa’s. 

Een boa kan verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven. De strafbare feiten die een boa mag opsporen, staan vermeld in zes domeinen:

1. Openbare Ruimte

2. Milieu, welzijn en infrastructuur

3. Onderwijs

4. Openbaar vervoer

5. Werk, Inkomen en Zorg

6. Generieke Opsporing

Elk domein heeft zijn eigen specifieke opleidingseisen, bevoegdheden en een zogenoemd maximaal opsporingspakket.

In de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar staat een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen die boa’s kunnen hebben. Verder moet een boa met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen, ook voldoen aan de eisen van de Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten.

Boa’s die veel contact hebben met het publiek dragen een insigne. Het insigne symboliseert een hand, schild en scepter.

Meer info: Dienst Justis

%d bloggers liken dit: