Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)

boa-insigne

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Een boa kan verdachte personen staande houden en mag boetes uitschrijven. De strafbare feiten die een boa mag opsporen, staan vermeld in zes domeinen:

 1. Openbare Ruimte
 2. Milieu, welzijn en infrastructuur
 3. Onderwijs
 4. Openbaar vervoer
 5. Werk, Inkomen en Zorg
 6. Generieke Opsporing

Elk domein heeft specifieke opleidingseisen, bevoegdheden en maximaal opsporingspakket.

In de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar staat een overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen die boa’s kunnen hebben. Boa’s met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen moeten voldoen aan de eisen van de Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten.

Boa’s die veel contact hebben met het publiek dragen een insigne. Het insigne symboliseert een hand, schild en scepter.

Er zijn ongeveer 23.700 boa’s bij circa 1100 verschillende instanties:

 • 3900 gemeentelijke handhavers
 • 2450 milieu-boa’s (groen en grijs)
 • 850 leerplichtambtenaren
 • 4800 openbaar vervoer
 • 700 sociaal rechercheurs
 • 10.800 generieke opsporing

Zie ook:

Laatste update: 30-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!