Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)

boa-insigne
Het boa-insigne symboliseert een hand, schild en scepter.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Een boa kan verdachte personen staande houden en mag boetes uitschrijven. De strafbare feiten die een boa mag opsporen, staan vermeld in zes domeinen waarin ca 23.700 boa’s bij circa 1100 verschillende instanties:

  1. Openbare Ruimte: 4.075 gemeentelijke handhavers, 322 werkgevers;
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur: 2.404 milieu-boa’s (groen en grijs), 278 werkgevers;
  3. Onderwijs: 850 leerplichtambtenaren;
  4. Openbaar vervoer: 4.763, 14 werkgevers;
  5. Werk, inkomen en zorg: 700 sociaal rechercheurs;
  6. Generieke opsporing: 10.800 (m.n. politie, NVWA, Douane, RWS, DJI).

Elk domein heeft specifieke opleidingseisen, bevoegdheden en maximaal opsporingspakket.

In de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar staat een overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen die boa’s kunnen hebben. Boa’s met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen moeten voldoen aan de eisen van de Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten.

Zie ook:

Laatste update: 2-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!