Binnentreden (van een woning)

Op grond van artikel 5:15 Algemene wet bestuursrecht mag een toezichthouderelke plaats” betreden behalve een woning (zonder toestemming van de bewoner). De Algemene wet op het binnentreden regelt het binnentreden.

Een toezichthouder moet zich legitimeren en het doel van het binnentreden meedelen. Voorafgaand aan het binnentreden dient de bewoner toestemming gevraagd te worden en die moet expliciet instemmen. Dit geldt niet in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, feitelijke onmogelijkheid dan wel indien daardoor de strafvordering wordt geschaad.

Bij weigering is een schriftelijke machtiging vereist van of:

De machtiging moet aan wettelijke eisen voldoen. Tevens moet een proces-verbaal worden opgesteld. Het weigeren van de toegang is een strafbaar feit ingevolge artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Het binnentreden (evt. met behulp van politie) is een feitelijk handelen.

Zie ook:

Laatste update: 30-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!