Aanwijzing

Middels een aanwijzing kunnen sommige toezichthouders een onder toezicht staande verplichten maatregelen te nemen die leiden tot het binnen een bepaalde termijn beëindigen van een overtreding of moet leiden tot een structurele verbetering van de naleving. Het doel is dus dat de instelling zich houdt aan de wet en de normen. Een aanwijzingsbesluit is een bevoegdheid van een overheidsorgaan die gebaseerd moet zijn op een wet of regel, bv Artikel 1:75 Wet op het financieel toezicht. Ook de AFM en de IGJ hebben in sommige wetten een aanwijzingsbevoegdheid toegekend gekregen.

Als een instelling of solist zich niet houdt aan de aanwijzing, dan kan de toezichthouder een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen dan wel een sanctie of een andere maatregel.

Deze vorm van aanwijzing moet niet verward worden met de aanwijzing van toezichthouders als bevoegde ambtenaren cq organisaties die toezicht mogen houden op bepaalde wetgeving. Ook is het iets anders dan de Regeling aanwijzingen rijksinspecties.

Zie ook

Laatste update: 26-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!