Vertrouwen en controle

Een veel voorkomende verwarring rondom vertrouwen is dat vertrouwen en controle substituten zijn. Daaruit volgen kreten zoals “high trust, high penalty” en inspecteurs die hun werk doen vanuit “gezond wantrouwen.”

Onderzoek laat zien dat als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vertrouwen en controle elkaar kunnen versterken. En dat is nodig in toezicht. Want controles en transparant verantwoording afleggen blijven nodig. En onderzoek laat zien dat vertrouwen in de toezichtrelatie tot betere naleving leidt en wantrouwen tot slechtere naleving.

Centraal staat dat het toezichtregime – regels én interactie tussen toezichthouder en ondertoezichtstaande – de intrinsieke motivatie van de ondertoezichtstaande ondersteunt en stimuleert. Dat de ondertoezichtstaande zelf gemotiveerd is om de regels na te leven. Dat vraagt om een constructieve interactie die als procedureel rechtvaardig wordt ervaren door de ondertoezichtstaande.

Verder lezen:

Met dank aan dr F.E. Six MBA, f.e.six@vu.nl

Laatste update: 26-12-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!