Algemene Rekenkamer: rapporten van de Inspectie J&V niet effectief

“Het is niet aannemelijk dat ze hebben bijgedragen aan verbetering van de uitvoeringspraktijk.” Zo luidt de tweede zin van het bericht over het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar het effect van drie rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid. “In ‘Kijk op inspectierapporten‘ (pdf|68 pagina’s|1,9 MB) komen wij tot de slotsom dat zowel de minister van JenV als de uitvoeringsorganisaties meer zouden moeten doen met de rapporten van de inspectie.”

De Algemene Rekenkamer analyseerde drie rapporten van de inspectie die verschillende kanten van het justitiële werk belichten. Er werd gekozen voor wat oudere rapporten (2016-2018) om te kunnen beoordelen of ze wat teweeg hebben gebracht.

De Rekenkamer laat in haar rapport allereerst zien dat problemen die de inspectie in haar onderzoek benoemde vaak al bekend waren op het ministerie. Veel van deze problemen spelen nog tot op de dag van vandaag; aanbevelingen zijn vaak niet of beperkt opgepakt. Als problemen wel zijn opgelost, was dit vaak al in gang gezet voordat het inspectierapport verscheen. In de ogen van de uitvoeringsorganisaties helpen de inspectierapporten wel om problemen te onderkennen en te onderbouwen dat er meer geld nodig is om ze aan te pakken.

Inzake een rapport over wapenvergunningen is onduidelijk waarom de aanbevelingen niet zijn opgepakt. Mogelijk heeft het te maken met een andere opvatting van het ministerie over de financieringsproblematiek die de inspectie niet ter discussie heeft gesteld.

Met een rapport over HALT-straffen heeft het ministerie gewoon niets gedaan. Volgens de AR waren de aanbevelingen van de Inspectie goed en zou opvolging, zo bleek uit eigen onderzoek van de AR, het ministerie waardevolle inzichten hebben opgeleverd.

De vraag die nu bij de ToezichTTafel opkomt is natuurlijk: zou dit, en zo ja in welke mate, ook gelden voor rapporten van andere toezichthouders?

Categorieën:Geen categorie

1 reply

  1. Adviezen gaan vaak over veranderen, veranderen kost meestal tijd en geld en de bereidheid om te investeren in toezicht (meer ambtenaren etc) was er zeker de laatst 10 jaar niet, maar daarvoor ook al niet groot. Ik zie een parallel met het gebrek aan investeringen in de zorg, onderwijs, politie en defensie en kijk waar we nu staan…
    Als je dak lekt kun je het druppende water lang opvangen met potten en pannen, maar op een gegeven moment zakt het wel in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s