Raad van State: beperking zeggenschap over rijksinspectie is ongewenst en ongrondwettig

De Raad van State is het niet eens met de manier waarop de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt. Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering is het ongewenst en ongrondwettig om de mogelijkheid van ministeriële aanwijzingen aan de toezichthouder te beperken.

Ministeries staan onder leiding van een minister, bepaalt artikel 44 van de Grondwet. In de ogen van de Raad van State betekent dit ook dat de zeggenschap van de minister over ondergeschikte ambtenaren niet wettelijk mag worden beperkt:

“Dat is niet in overeenstemming met het uitgangspunt, neergelegd in artikel 44 van de Grondwet, waaruit voortvloeit dat de minister de leiding heeft over zijn ministerie, dat hij ministeriele verantwoordelijkheid draagt voor het doen en laten van zijn ambtenaren en dat hij daarvoor aanspreekbaar is. 

Minister Kamp (EZ) bestrijdt dat zijn voorstel in strijd is met de Grondwet. In zijn ogen raakt het niet aan de “ministeriële verantwoordelijkheid als zodanig”, maar beperkt het alleen de sturingsmogelijkheden. Zoals er nu ook al wettelijke grenzen gelden voor aanwijzingen aan de Onderwijsinspectie.

Aanwijzingen

Volgens de Raad van State kan de onafhankelijkheid van onderzoek, oordeelsvorming en informatievoorziening wel worden bevorderd met een intern werkende regeling, zoals de onlangs vastgestelde Aanwijzingen inzake de rijksinspecties.

“Omdat zo’n regeling alleen interne werking heeft, blijft de ministeriële verantwoordelijkheid volledig in stand.”

Het kabinet koos dit jaar bewust voor de vorm van Aanwijzingen van de minister-president en niet voor een formele wet over rijksinspecties “omdat het gaat over de inrichting van ministeries en de relatie tussen ministers en aan hen ondergeschikte ambtenaren”. Minister Kamp wil nu wel een wettelijke rem op instructies, om de relatie met het SodM  “transparant en bestendig” vast te leggen.

“Het is van belang dat deze beperking van sturingsbevoegdheden transparant wordt neergelegd zodat alle betrokkenen weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.”

Minister Schippers (VWS) en voormalig staatssecretaris Mansveld (I&M) stelden zelf besluiten vast om extern en intern helderheid te bieden over de relatie met toezichthouders IGZ en ILT. In een noot wijst de Raad van State er nu op dat een beperking van zeggenschap niet aan de orde kan zijn:

“Een dergelijke beperking is a fortiori niet mogelijk door middel van een uitvoeringsregeling, bij voorbeeld artikelen 3, 4 en 7 van het (ministeriële) Besluit taakuitoefening IGZ (voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en artikel 3 van het (eveneens ministeriële) Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport.”

Overleg

Kamps wetsvoorstel om de Mijnbouwwet aan te passen is op 27 november ingediend bij de Tweede Kamer. Het parlement buigt zich nog over de Aanwijzingen inzake rijksinspecties, die op1 januari 2016 in werking moeten treden. Uiterlijk 1 december worden daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Blok (W&R).

 

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s