Reactie op essay over regeldruk: aandacht nodig voor informatievoorziening

Het essay “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht” is als consultatiedocument gepubliceerd. Op de ToezichtTafel plaatsen we ook reacties, zoals deze van Marc de Rooij van PBLQ:

Het consultatiedocument “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht” bepleit een brede benadering. Dat is gelukt: zowel beleidmakers, toezichthouders als burgers en bedrijven zelf zijn in scope. Wat ik mis is aandacht voor de informatievoorziening in de keten en tussen samenwerkende inspecties. Duizend bloemen bloeien op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan inspectieview en inspectieruimtes.

In de aanbevelingen wordt gesproken over meer transparantie van de kwaliteit, goede voorbereiding van inspecties uit de Code, samenwerking tussen inspecties, HUF-toets (+ naleefbaarheid), formule-aanpak. Allen voorbeelden die nadrukkelijk oog voor informatievoorziening vergen.

De dataverzameling uit de (registraties en interne systemen in de) keten, registratie en bewerking van data intern bij inspecties en publicatie van data op het Intern en naar ketenpartners.

Vanuit het perspectief: kansen.
Wat we zoeken zijn slimme manieren (c.q. manieren die leiden tot minder AL maar ook minder uitvoeringskosten) om gegevens te verkrijgen om toezicht en handhaving uit te voeren en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Privacy en concurrentiegevoeligheid van informatie is daarbij van belang maar hoeft ons er niet van te weerhouden. Waarom inderdaad niet de gegevens uit interne kwaliteitssystemen van zorginstellingen, scholen, bedrijven direct gebruiken.

Vanuit het perspectief bedreigingen
Wat we zoeken zijn manieren om de data te managen en dan vooral de kwaliteit daarvan. Risico gestuurd toezicht met zo min mogelijk AL maakt dat toezichthouders en handhavers in hogere mate varen op beschikbare data. Zijn inspectiedossiers compleet: uit (basis)registraties, meldingen/signalen/klachten-systemen, van directe collega’s of andere inspecties, van interne kwaliteitssystemen. Zijn de gegevens juist en actueel?

Er wordt in de analyse een verbinding gemaakt tussen beleidsmakers en toezichthouders en tussen beleid en uitvoering daarvan. Ik pleit voor een driehoek door informatiemanagers, data analisten, architecten en ICT-ers ook te betrekken.

Marc de Rooij

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s